TÀI LIỆU TOEIC

Tất cả các CD sau đều được lưu trữ cho mục đích dạy học. Mục download này gồm 2 phần:  Tài liệu chính khóa và Tài liệu sưu tầm. Vui lòng click vào tài liệu cần download và theo hướng dẫn trên màn hình.

I. Tài liệu chính khóa:

1. TOEIC 200+:

2. TOEIC 300+: Part 1 – Part 2

3. TOEIC 400+ & 450+: Part 1 – Part 2

4. TOEIC 500+: Part 1 – Part 2

5. TOEIC 600+:

Xin liên hệ giáo viên đứng lớp hoặc phòng Ghi Danh để có bộ đề TOEIC 600+.

II. Tài liệu bổ sung:

1. TOEIC TNT Basic

2. TOEIC Academy

3. 600 Essential Word for the TOEIC

4. Big Step TOEIC 3

5. Building Skills for the TOEIC test

6. Learning to Listen

7. Longman the new TOEIC Test, Fourth Edition

8. New TOEIC Complete test

9. Very Easy TOEIC 2nd

10. Very Easy TOEIC

to be continued…