TÀI LIỆU STARTERS - MOVERS - FLYERS

Tất cả các CD sau đều được lưu trữ cho mục đích dạy học. Vui lòng click vào tài liệu cần download và theo hướng dẫn trên màn hình.

I. Starters: CD Audio

Liên hệ CET để có sách luyện thi

1. Starters 1

2. Starters 2

3. Starters 3

4. Starters 4

5. Starters 5

6. Starters 6

7. Starters 7

II. Movers: CD Audio

Liên hệ CET để có sách luyện thi

1. Movers 1

2. Movers 2

3. Movers 3

4. Movers 4

5. Movers 5

6. Movers 6

7. Movers 7

III. Flyers: CD Audio

Liên hệ CET để có sách luyện thi

1. Flyers 1

2. Flyers 2

3. Flyers 3

4. Flyers 4

5. Flyers 5

6. Flyers 6

7. Flyers 7

Nếu link không hoạt động, xin vui lòng thông báo về CET qua email: cet.flc@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!