LUYỆN THI TOEFL iBT

1. MỤC ĐÍCH:

Theo nguyện vọng của hầu hết học sinh tại Việt Nam, chương trình TOEFL iBT tại C.E.T. được thiết kế dựa trên thói quen học tập của học viên Việt Nam và để thoả mãn định hướng thi TOEFL iBT giúp học viên thoả mãn điều kiện theo học cao học cũng như học tại các trường quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài.

2. CHƯƠNG TRÌNH VÀ HỌC PHÍ:

 • Mục Tiêu   
 • Thời Lượng   
 • Học Phí   

 • iBT KNOWHOW

 • ~30 điểm
 • 72 Tiết
  12 Tuần
 • Liên Hệ

 • iBT STARTER

 • ~45 điểm
 • 144 Tiết
  12 Tuần
 • Liên Hệ

 • iBT SUCCESS

 • ~60 điểm
 • 144 Tiết
  12 Tuần
 • Liên Hệ

 • iBT EXPERT

 • ~80 điểm
 • 144 Tiết
  12 Tuần
 • Liên Hệ

3. THỜI GIAN HỌC: (1 ca = 4 tiết)

 • Sáng: 08:30 – 11:30
 • Chiều: 13:30 – 16:30
 • Tối: 17:45 – 21:00

4. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:

Học viên cần:

 • Trình độ tiếng Anh tối thiểu B1 theo khung CERF, kết thúc cấp 8 của chương trình Tổng Quát tại C.E.T.
 • Đọc kỹ phiếu đăng ký nhập học.
 • Trung tâm chỉ nhận học viên đi học đầy đủ và nghiêm túc.
BẢNG VÀNG C.E.T