BẢNG VÀNG KỲ THI TOEFL ITP

01. Võ Nguyễn Tấn Lực

02. Phạm Quốc Minh

03. Cáp Trường Thọ

04. H’ Mil Niê

05. Vương Mỹ Thu

06. Phan Thanh Thảo

07. Lâm Xuân Hương

08. Tìn Nhật Uy

09. Nguyễn Quang Trưởng

10. Võ Thanh Tâm

11. Đồng Nguyễn Tuấn Anh

12. Nguyễn Ngọc Cẩm

13. Nguyễn Ngọc Bảo Huyền

14. Phạm Vũ Thiên Kim

15. Lê Hải Đăng

16. Nguyễn Duy Tân

17. Nguyễn Thị Minh Thùy

18. Phạm Bích Vân

19. Phạm Ngọc Lệ Hằng

20. Nguyễn Đăng Khoa

21. Phạm Thế Duy

22. Nguyễn Thị Sa Chi

23. Nguyễn Ngọc Hà

24. Đổ Hải Tâm

25. Phan Thành Định

26. Đỗ Minh Nhật

27. Nguyễn Văn Huy

28. Phan Trung Nhân

29. Nguyễn Võ Anh Thư

30. Nguyễn Thị Mỹ Nhung