BẢNG VÀNG KỲ THI IELTS

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẬU IELTS 2020


 • STT

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

 • HỌ VÀ TÊN

 • Võ Hữu Lễ
 • Bùi Công Thuận
 • Trần Minh Châu
 • Nguyễn Lê Anh
 • Bùi Hồ Thanh Trúc
 • Đinh Thị Thúy
 • Nguyễn Gia Phúc
 • Lê Thị Thục Quyên
 • Tạ Phương Thảo
 • Trần Hoàng Bảo Khanh
 • Tô Hồng Thảo Trang
 • Tràn Châu Bảo Ngọc

 • ĐIỂM

 • 6.0
 • 5.5
 • 6.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 5.5
 • 6.5
 • 5.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 5.5
 • 6.5

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẬU IELTS 2019


 • STT

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34

 • HỌ VÀ TÊN

 • Võ Thành Tài
 • Phan Đức Anh
 • Nguyễn Hoàng Uyên Thy
 • Nguyễn Thu Hằng
 • Nguyễn Trần Nam Anh
 • Đoàn Lê Thành
 • Nguyễn Sỹ Hồng Phúc
 • Trịnh Phạm Thanh Tuyền
 • Hoàng Như Lộc
 • Cao Lê Ngọc Phượng
 • Nguyễn Lê Khánh Hồng
 • Hoàng Thị Phương Thảo
 • Đỗ Văn Tú
 • Vũ Hoàng Thanh Tâm
 • Đặng Thế Huy
 • Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên
 • Trần Hoài Thương
 • Hồ Ngọc Minh Châu
 • Nguyễn Lê Khánh Hồng
 • Hoàng Thị Huệ
 • Hoàng Nguyên Khánh
 • Phạm Ngọc Phúc Thuần
 • Nguyễn Quang Thái Dân
 • Nguyễn Hồng Hạnh
 • Trần Hoài Thương
 • Đặng Quốc Thùy Trang
 • Huỳnh Thị Bích Trâm
 • Hồ Thị Thu Ngân
 • Nguyễn Ngọc Yến
 • Nguyễn Lê Kim Anh
 • Mạc Hoàng Anh Thư
 • Phạm Thu Phương
 • Đỗ G.Thủy
 • Đậu Thùy Anh

 • ĐIỂM

 • 5.5
 • 5.5
 • 5.5
 • 5.5
 • 5.5
 • 8.0
 • 5.5
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.5
 • 6.0
 • 6.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 6.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 5.5
 • 6.0
 • 7.0
 • 5.5
 • 6.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 6.0
 • 5.5
 • 6.0
 • 7.5
 • 5.5
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.5
 • 7.0
 • 8.0

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẬU IELTS 2018


 • STT

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

 • HỌ VÀ TÊN

 • Đào Thị Huyền Trang
 • Quách Thảo My
 • Bùi Hạ Mỹ
 • Lê Trần Trọng Văn
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Phan Quốc Huy
 • Nguyễn Phương Anh
 • Phạm Thế Minh
 • Phan Quốc Huy
 • Nguyễn Lê Minh Thành
 • Phùng Ngọc Phương Anh
 • Trịnh Minh Nhật
 • Lê Thị Ánh Tuyết
 • Nguyễn Đỗ Trúc Viên
 • Trịnh Trâm Anh
 • Lê Thi Thùy Dương
 • Dương Mỹ Linh
 • Lương Thiên Quang
 • Trần Thị Tâm Thanh
 • Hoàng Thị Hồng Nga
 • Huỳnh Đặng Phương Uyên
 • Đặng Nhật Minh
 • Lê Huỳnh Yến Nhi
 • Vũ Như Phương
 • Phạm Thái Hòa

 • ĐIỂM

 • 6.0
 • 7.0
 • 7.0
 • 7.0
 • 6.0
 • 7.0
 • 7.5
 • 7.0
 • 7.0
 • 6.5
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 7.5
 • 7.5
 • 5.5
 • 7.0
 • 7.0
 • 5.5
 • 6.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 5.5

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẬU IELTS 2017


 • STT

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46

 • HỌ VÀ TÊN

 • Thân Thiên Tú
 • Thân Thiên Tú
 • Thân Thiên Tú
 • Đỗ Minh Tân
 • Lê Quỳnh Như
 • Nguyễn Ngọc Phương Anh
 • Phan Hoàng Long
 • Phạm Thị Thanh Vân
 • Phạm Minh Thành
 • Trần Ngọc Phương Thảo
 • Lê Trần Minh Hảo
 • Nguyễn Kim Vy
 • Nguyễn Xuân Kiều My
 • Lê Trấn Khánh Uyên
 • Trần Thị Thúy An
 • Cao Lê Ngọc Trâm
 • Trương Lê Anh Minh
 • Đỗ Vân Trang
 • Nguyễn Triều Hoàng Quân
 • Trần Thị Nhật Thủy
 • Đậu Ngọc Dỹ Lan
 • Trần Minh Hà
 • Nguyễn Trần Minh Như
 • Nguyễn Thanh Nhung
 • Vũ Lê Mỹ Linh
 • Nguyễn Thị Thanh Phương
 • Lương Văn Huy
 • Nguyễn Trần Nam Anh
 • Phạm Thị Mỹ Ngọc
 • Bùi Vũ Anh Thơ
 • Phạm Tất Thắng
 • Đào Trọng Tài
 • Nguyễn Hoàng Thông
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
 • Trần Đình Minh Nhựt
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
 • Nguyễn Quốc Đông
 • Lê Nguyễn Phúc An
 • Tạ Thị Vân Anh
 • Trần Thị Thiện Yên
 • Nguyễn Sỹ Hồng Phúc
 • Phạm Lê Ngân Hà
 • Bùi Nguyễn Trường Giang
 • Vũ Hoàng Thanh Tâm
 • Đỗ Lê Tùng Long
 • Nguyễn Thị Trân Thuyên

 • ĐIỂM

 • 7.5
 • 7.0
 • 8.0
 • 7.0
 • 6.0
 • 7.0
 • 7.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.5
 • 6.0
 • 6.5
 • 6.0
 • 6.0
 • 5.5
 • 6.5
 • 6.0
 • 7.0
 • 6.5
 • 6.5
 • 6.5
 • 7.5
 • 7.5
 • 7.0
 • 7.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 5.5
 • 6.0
 • 5.0
 • 6.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 7.0
 • 5.5
 • 6.0
 • 6.0
 • 5.0
 • 6.0
 • 5.5
 • 5.0
 • 5.5
 • 5.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 6.0

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẬU IELTS 2016


 • STT

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

 • HỌ VÀ TÊN

 • Tất Mỹ Tú
 • Lê Trần Hoàng Duy
 • Đoàn Thị Thảo Nguyên
 • Phạm Thăng Long
 • Lê Quốc Sĩ
 • Nguyễn Phúc Vinh
 • Trần Thị Thu Hương
 • Nguyễn Thị Phương Nhi
 • Tô Thu Hiền
 • Phạm Trung Kiên
 • Lê Ngọc Yến Thanh
 • Nguyễn Cẩm Tú
 • Nguyễn Thái Huy
 • Phạm Trần Minh Thư
 • Bùi Trần Bảo Trân
 • Nguyễn Thị Phương Vy
 • Tăng Hoàng Nguyên
 • Võ Thị Hoàng Yến
 • Đỗ Thị Thùy Linh
 • Phạm Huỳnh Y Dược
 • Nguyễn Thị Thanh Trà
 • Hồ Thụy Vy
 • Nguyễn Chí Thiện
 • Lê Thị Vy
 • Trịnh Quang Anh Vũ

 • ĐIỂM

 • 6.0
 • 6.5
 • 7.0
 • 6.5
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 7.5
 • 5.5
 • 7.5
 • 6.5
 • 6.5
 • 6.0
 • 7.0
 • 7.0
 • 5.5
 • 5.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 5.5
 • 5.5
 • 5.5
 • 5.0
 • 5.5
 • 5.5

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẬU IELTS 2014 & 2015


 • STT

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

 • HỌ VÀ TÊN

 • Phạm Đức Bình
 • Trần Đình Minh Nhựt
 • Ngô Thị Thoa
 • Phạm Minh Quân
 • Trương Anh Kiệt
 • Trần Thiên Ân
 • Phạm Minh Mẫn
 • Phan Phi Anh
 • Trầm Tuyết Hạnh
 • Đỗ Thành Lân
 • Nguyễn Thị Phương Nhi
 • Trịnh Phan Anh Tuấn
 • Lâm Lệ Quân
 • Vũ Phương Uyên
 • Lê Phúc
 • Trần Thu Thảo
 • Phan Lương Minh Thông
 • Nguyễn Thành Lâm
 • Dương Anh Tú
 • Hoàng Minh Tuấn
 • Nguyễn Đức Hòa Phúc
 • Phùng Quốc Hiếu
 • Bùi Lâm Bảo Dũng
 • Ngô Tài Anh
 • Lê Phạm Duy Thanh
 • Trần Hữu Vịnh Giang
 • Phan Thúy Quỳnh
 • Vũ Phúc Nhật Quỳnh
 • Trần Thị Trang Hà
 • Nguyễn Thị Quang
 • Nguyễn Thị Hoài Tâm
 • Lê Trung Hải
 • Nguyễn Thị Kiều Diễm
 • Vũ Hoàng Sơn
 • Trần Đình Minh Nhựt
 • Nguyễn Duy Quý
 • Trịnh Quang Anh Vũ
 • Nguyễn Hoàng Thắng
 • Nguyễn Thị Phương Quỳnh
 • Phạm Huỳnh Khắc Dược
 • Phan Huỳnh Thảo Ngọc

 • ĐIỂM

 • 5.0
 • 5.0
 • 5.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.5
 • 6.5
 • 6.0
 • 6.5
 • 7.0
 • 6.5
 • 6.5
 • 6.5
 • 6.0
 • 6.5
 • 6.5
 • 6.5
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 6.0
 • 7.5
 • 6.0
 • 7.0
 • 7.0
 • 6.5
 • 5.5
 • 5.5
 • 5.0
 • 5.5
 • 5.5
 • 6.0
 • 5.5
 • 5.5

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẬU IELTS TRƯỚC 2014


 • STT

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09

 • HỌ VÀ TÊN

 • Phạm Quang Thái
 • Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 • Nguyễn Thị Mai Khanh
 • Phạm Vũ Long
 • Trần Thị Khánh Hòa
 • Bàng Mai Hoa
 • Phùng Xuân Vũ
 • Phạm Thị Thu Dung
 • Hồ Anh Nhất

 • ĐIỂM

 • 6.0
 • 6.0
 • 6.5
 • 6.0
 • 5.5
 • 6.0
 • 6.5
 • 6.0
 • 6.0

HÌNH ẢNH BẢNG ĐIỂM IELTS CỦA HỌC VIÊN TẠI CET

Học viên Hồ Thiên An (band 6.0)

 

Học viên Mai Ánh Vi (band 6.0) 

Học viên Nguyễn Gia Phúc (Band 6.5)

Học viên Đinh Thị Thúy (Band 5.5)

Học viên Bùi Hồ Thanh Trúc (Band 5.5)

Học viên Nguyễn Lê Anh (Band 5.5)

Học viên Võ Hữu Lễ (Band 6.0)

Học viên Trần Minh Châu (Band 6.0)

Học viên Đậu Thùy Anh (Band 8.0) 

Học viên Band 7.0 

Học viên Phạm Thu Phương (Band 6.5)

Học viên Mạc Hoàng Anh Thư (Band 6.0) 

Học viên Nguyễn Lê Kim Anh (Band 6.0)

Học viên Nguyễn Ngọc Yến (Band 5.5) 

Học viên Hồ Thị Thu Ngân Band 7.5 (Reading 8.0) 

Học viên Huỳnh Thị Bích Trâm Band 6.0 (Speaking 6.5) 

Học viên Đặng Quốc Thùy Trang Band 5.5 (Reading 6.0) 

Học viên Trần Hoài Thương Band 6.0 

Học viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh Band 5.5 đều 

Học viên Nguyễn Quang Thái Đân Band 5.5 (reading 6.0) 

Học viên Phạm Ngọc Phúc Thuần Band 6.0

Học viên Hoàng Nguyên Khánh Band 5.5

Hoàng Thị Huệ Band 7.0

Học viên Hoàng Thị Huệ Band 7.0

Học viên Nguyễn Lê Khánh Hồng Band 6.0

Học viên Đặng Thế Huy Band 6.0

Học viên Hoàng Thị Phương Thảo Band 6.0

Học viên Trần Hoài Thương Band 5.5 (Reading 7.0)

Học viên Nguyễn Lê Khánh Hồng Band 6.0

Học viên Cao Lê Ngọc Phượng Band 6.5

Học viên Trịnh Phạm Thanh Tuyền Band 6.0

Học viên Hoàng Như Lộc Band 6.0

Học viên  Band 5.5 

Học viên Nguyễn Sỹ Hồng Phúc Band 5.5 

Học viên Band 8.0

Học viên Nguyễn Trần Nam Anh Band 5.5 

  

Học viên Nguyễn Thu Hằng Band 5.5 

Học viên Võ Thành Tài Band 5.5

Học viên Band 6.0

Học viên Lương Thiên Quang Band 7.0

Học viên Dương Mỹ Linh Band 7.0

Học viên Lê Thị Thùy Dương Band 5.5 

Học viên Trịnh Trâm Anh Band 7.5

Học viên Trịnh Minh Nhật Band 6.0

Học viên Phùng Ngọc Phương Anh Band 6.0

Học viên Phan Quốc Huy Band 7.0

Học viên Phạm Thế Minh Band 7.0

Học viên Nguyễn Phương Anh Band 7.5

Học viên Phan Quốc Huy Band 7.0 

Học viên Nguyễn Thị Hồng Nhung Band 6.0

Học viên Lê Trần Trọng Văn Band 7.0

Học viên Bùi Hạ Mỹ Band 7.0

Học viên Quách Thảo My Band 7.0 

Học viên Đào Thị Huyền Trang Band 6.0 

Học viên Vũ Lê Mỹ Linh Band 7.0

Học viên Nguyễn Thanh Nhung Band 7.0

Học viên Nguyễn Trần Minh Như Band 7.5

Học viên Trần Minh Hà Band 7.5

Học viên Đậu Ngọc Dỹ Lan Band 6.5

Học viên Trần Thị Nhật Thủy Band 6.5

Học viên Nguyễn Triều Hoàng Quân Band 6.5

Học viên Đỗ Vân Trang Band 7.0

Học viên Trương Lê Anh Minh Band 6.0

 

Học viên Cao Lê Ngọc Trâm Band 6.5

Học viên Lương Văn Huy Band 6.5

Học viên Trần Thị Thúy An Band 5.5

Học viên Lê Trần Khánh Uyên Band 6.0

Học viên Nguyễn Xuân Kiều My Band 6.0

Học viên Nguyễn Kim Vy Band 6.5

Học viên Lê Trần Minh Hảo Band 6.0

Học viên Trần Ngọc Phương Thảo Band 6.5

Học viên Phạm Minh Thành Band 6.0 

Học viên Phạm Thị Thanh Vân Band 6.0

Học viên Phan Hoàng Long – Band 7.0

Học viên Nguyễn Ngọc Phương Anh – Band 7.0

Học viên Lê Quỳnh Như – Band 6.0

Học viên Đỗ Minh Tân – Band 7.0

Học viên Thân Thiên Tú – Band 8.0

Học viên Thân Thiên Tú – Band 7.0

Học viên Thân Thiên Tú – Band 7.5 

Học viên Bùi Trần Bảo Trân – Band 7.0

Học viên Phạm Trần Minh Thư (Band 7.0)

Thu - Band 7.0

Học viên Phạm Tất Thắng (Band 6.5)

Pham Tat Thang - Band 6.5

Học viên Nguyễn Thái Huy (Band 6.0)

Nguyen Thai Huy - Band 6.0

Học viên Nguyễn Cẩm Tú (Band 6.5)

Nguyen Cam Tu

Học viên Lê Ngọc Yến Thanh (Band 6.5)

Le Ngoc Yen Thanh 6.5

Học viên Phạm Trung Kiên (Band 7.5) 

Pham Trung Kien - 7.5 1

Học viên Tô Thu Hiền (Band 5.5)

To Thu Hien - 5.5

Học viên Nguyễn Thị Phương Nhi (Band 7.5)

Nguyen Thi Phuong Nhi

Học viên Trần Thị Thu Hương (Band 6.0)

Huong

Học viên Nguyễn Phúc Vinh (Band 6.0) 

Nguyen Phuc Vinh

Học viên Lê Quốc Sĩ (Band 6.0)

Si up web

Học viên Phạm Thăng Long (Band 6.5 – Listening 7.5)

Long 6.5 - bang diem

Học viên Đoàn Thị Thảo Nguyên (Band 7.0)

12801264_706649506139083_4921122152812135352_n

Học viên Lê Trần Hoàng Duy (Band 6.5)

Le Tran Hoang Duy 6.5

Học viên Tất Mỹ Tú (Band 6.0)

ket qua

Học viên Lê Trung Hải (Band 7.0)

12400469_675138965956804_6990575466672157777_n

Học viên Nguyễn Thị Hoài Tâm (Band 7.0)

1546335_675138939290140_1826535138470351049_n

Học viên Trần Thị Trang Hà (Band 7.5)

12360172_672953242842043_6253877741554041258_n

Học viên Nguyễn Thị Quang (Band 6.0)

12376177_674076679396366_1313825608384706995_n

Học viên Dương Anh Tú (Band 6.5)

Duong Anh Tu

Học viên Lê Phúc (Band 6.5)

Le Phuc

Học viên Vũ Phương Uyên (Band 7.0)

vu phuong uyen

Học viên Lâm Lệ Quân (Band 6.5)

Lam Le Quan

Học viên Nguyễn Đức Hòa Phúc (Band 6.5)

Nguyen Duc Hoa Phuc

Học viên Trịnh Phan Anh Tuấn (Band 6.0)

Trinh Phan Anh Tuan

Học viên Hoàng Minh Tuấn (Band 6.5)

Hoang Minh Tuan

Học viên Phan Lương Minh Thông (Band 6.5)

Phan Luong Minh Thong

Học viên Nguyễn Thành Lâm (Band 6.0)

Nguyen Thanh Lam

Học viên Trần Thu Thảo (Band 6.5)

Tran Thu Thao

Học viên Ngô Tài Anh (Band 6.0)

Ngo Tai Anh

Học viên Bùi Lâm Bảo Dũng (Band 6.0)

Bui Lam Bao Dung

Học viên Trần Hữu Vịnh Giang (Band 6.0)

Tran Thu Vinh Giang

Học viên Lê Phạm Duy Thanh (Band 6.0)

Le Pham Duy Thanh

Học viên Phan Thúy Quỳnh (band 6.0)

12033135_645980408872660_7641320614271732071_n